Hadith 27


Dari Nawwas bin Sam’an radhiallahuanhu , dari Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa sallam baginda bersabda : “Kebaikan adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak suka jika diketahui manusia. “
(Riwayat Muslim)

Dan dari Wabishah bin Ma’bad radhiallahuanhu dia berkata : Saya mendatangi Rasulullah saw, lalu baginda bersabda : Engkau datang untuk menanyakan kebaikan?, saya menjawab : Ya. Baginda bersabda : Mintalah pendapat dari hatimu, kebaikan adalah apa yang jiwa dan hati tenang kerananya, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwa dan menimbulkan keragu-raguan dalam dada, meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya.
(Hadits hasan kami riwayatkan dari dua musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan Ad Darimi dengan sanad yang hasan.)


Kebaikan Adalah Akhlaq Yang Baik
Menurut Ibnu Rajab, kebaikan yang dimaksudkan dalam hadith ini adalah:
1.) Berinteraksi sesama makhluk dengan akhlaq yang baik
2.) Ibadah kepada Allah

Maksudnya, kebaikan itu adalah akhlaq yang baik dengan makhluk dan akhlaq yang baik dengan Allah s.w.t.


Dosa Adalah Apa Yang Mengganggu Jiwa dan Tidak Suka Diketahui Manusia
Manusia dilahirkan secara fitrah sukakan kebaikan. Bilamana seorang manusia melakukan dosa, sedang jiwanya dalam keadaan fitrah (Islam), maka jiwanya akan tidak tenang.

Selain itu, seseorang yang suci jiwanya sepatutnya merasai bersalah tatkala melakukan dosa dan tidak mahu perbuatannya dosanya diketahui orang. Lintasan rasa bersalah menandakan dosa yang menodai hatinya.


Kebaikan Adalah Apa Yang Jiwa dan Hati Tenang Kerananya
Rasulullaah s.a.w. menyuruh kita bertanyakan 'fatwa' hati berkenaan kebaikan. Setiap kebaikan adalah apa yang hati tenang kerananya. Andaikata kita berhadapan dengan kebaikan dan kejahatan yang samar-samar sifatnya, maka hatilah yang menjadi neraca timbangnya.


Dosa Adalah Apa Yang Terasa Mengganggu Jiwa dan Menimbulkan Keragu-raguan Dalam Dada
Sama seperti hadith yang pertama, manusia fitrahnya sukakan kebaikan dan bencikan dosa. Tatkala melakukan dosa, akan timbul rasa bersalah dan ragu-ragu dalam hati.


...Meskipun Orang-orang Memberi Fatwa Kepadamu dan Mereka Membenarkannya
Walaupun perkara yang dilakukan halal dari sudut fatwa, namun apabila dalam hati timbul rasa ragu-ragu, seorang mukmin perlu meninggalkan urusan tersebut. Inilah yang disebut sebagai warak.

"Meninggalkan sebahagian perkara yang halal untuk mengelakkan terjadinya perkara yang haram."Pengajaran Tarbawi
1. Seorang akh perlu mempunyai kebolehan 'self-control' bagi membendung diri melakukan dosa ketika berseorangan atau beramai-ramai
2. Seorang akh perlu mentarbiyyah dan mentazkiyyah hati supaya sentiasa bersih dan mampu mengawal tingkah laku.
3. Seorang akh haruslah bersifat wara', yakni meninggalkan sebahagian yang halal jika ia mampu membawa kepada perkara munkar.Azizul Salehudin

Abdullah Ibnu 'Abbas

Salam w.b.t.

Suka untuk saya ingatkan bahawa ahl al-Sunnah wal Jamaah memartabatkan para sahabat. Kita memandang tinggi para sahabat Rasulullah. Mereka menduduki tempat yang cukup istimewa di dalam agama kita, yang tidak akan dicapai oleh umat yang seterusnya. Terdapat banyak hadith dan ayat Quran yang memartabatkan para sahabat Baginda s.a.w. Antaranya, dalam surah al-Hadid, Allah berfirman:
"Tidak sama antara kamu orang yang membelanjakan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Makkah). Mereka lebih tinggi darjatnya daripada orang yang membelanjakan (harta) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada kedua-dua golongan balasan yang lebih baik. Allah amat mengetahui apa yan gkamu kerjakan" - al-Hadid: 10
Ayat di atas secara jelas menafikan persamaan martabat antara para sahabat yang berjuang dan berbelanja sebelum pembukaan Kota Makkah dengan mereka yang berbelanja dan berjuang selepas peristiwa itu. namun Allah menjanjikan kedua-dua golongan balasan yang baik iaitu syurga. Ini bererti kesemua mereka adalah ahli syurga.

Selain itu, al-Sunnah juga memartabatkan para sahabat. Rasulullah s.a.w. pernah bersabda dalam satu hadith:
Daripada Abu Sa'id al-Khudri, katanya: Bersabda Nabi s.a.w.: "Jangan kamu mencerca para sahabatku. Sesungguhnya jika ada di kalangan kamu membelanjakan emas sebesar Bukit Uhud sekalipun, ia tidak mencapai (nilai) secupak (makanan) atau setengahnya yang dibelanja oleh mereka." - Riwayat al-Bukhari dan Muslim
Dalam hadith ini baginda Nabi s.a.w. menggambarkan betapa tingginya kedudukan para sahabat di sisi Allah s.w.t. sehinggakan nilai secupak yang dibelanjakan oleh mereka pada jalan Allah adalah lebih mulia di sisi Allah daripada emas sebesar Bukit Uhud dibelanjakan oleh sesiapa yang selepas mereka. Hadith ini jelas membuktikan kelebihan atau keutamaan mereka jika dibandingkan orang-orang selepas mereka.

Abdullah adalah anak 'Abbas, iaitu pakcik kepada Nabi s.a.w. yang mulia. Beliau dilahirkan hanya 3 tahun sebelum hijrah. Ketika Nabi wafat, usia beliau hanyalah 13 tahun.

Ketika beliau lahir, ibunya membawanya kepada Nabi lalu Nabi meletakkan sedikit air liur baginda pada lidah bayi tersebut sebelum ia mula menyusu. Itu merupakan titik permulaan intimnya Abdullah ibn Abbas dengan Nabi s.a.w. yang mana kemudiannya berputik menjadi rasa kasih dan kesetiaan sepanjang hayatnya.

Apabila Abdullah mencapai usia kebijaksanaan, beliau, yang mana ketika itu masih lagi seorang kanak-kanak kecil, sentiasa mendekatkan dirinya dengan Nabi. Dia akan berlari mengambil air untuk baginda sewaktu Nabi s.a.w. ingin mengambil wudu'. Ketika solat pula, beliau akan berdiri di belakang Nabi, dan ketika Nabi pergi ke mana-mana perjalanan, beliau akan sentiasa mengikut di barisan belakang Nabi s.a.w. Maka Abdullah dikatakan seperti bayang-bayang Nabi. Ke mana jua Nabi pergi, pasti akan adanya beliau.

Di setiap situasi tersebut, beliau sangat prihatin dan peka dengan apa sahaja yang Nabi sebut atau lakukan. Jiwa anak muda ini melonjak-lonjak, dan hatinya yang bersih beserta semangat yang tinggi membuatkan beliau tekun mengingati setiap kata-kata Rasulullah s.a.w. Sifat ketekunan ini, sebagaimana kita akan lihat nanti, membuatkan Abdullah ibn Abbas sebagai salah seorang sahabat yang paling banyak belajar dari Nabi, dan memainkan peranan yang sangat penting dalam periwayatan kata-kata Pesuruh Allah ini. Dikatakan bahawa beliau menghafat sebanyak seribu enam ratus enam puluh kata-kata Rasulullah yang direkodkan dalam tafsir Bukhari dan Muslim.

Nabi sering menggambarkan Abdullah sebagai seorang anak dekat dengannya, Pernah sekali Nabi menepuk bahunya dan berdoa:

"Ya Tuhan, membuat dia memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai agama Islam dan memerintahkan kepadanya dalam erti dan interpretasi dari sesuatu perkara."

Abdullah sedar bahawa hidupnya perlu dicurahkan untuk menimba seberapa banyak ilmu pengetahuan

Malah, Nabi pernah berdoa bahawa supaya Abdullah tidak hanya diberikan pengetahuan dan pemahaman malah juga kebijaksanaan. Abdullah menceritakan peristiwa berikut mengenai dirinya sendiri:

"Selepas Nabi saw, berada di saat hendak melakukan wuduk. Aku bergegas untuk mendapatkan air untuk baginda. Baginda merasa senang dengan apa yang saya lakukan. Ketika Nabi mula sembahyang, baginda menunjukkan bahawa saya harus berdiri di sampingnya. Akan tetapi, Aku berdiri di belakangnya. Ketika sembahyang sudah selesai, baginda berpaling kepada saya dan berkata: "Apa mencegah anda berada di sisiku, wahai Abdullah?" "Kau terlalu Mulia dan terlalu besar di mata saya bagi saya untuk berdiri berdampingan dengan anda," jawabku.
Mengangkat kedua tangan ke langit, maka Nabi Berdoa: "Ya Allah, berilah kepadanya hikmah."Doa Nabi Tidak diragukan lagi doa tersebut dimakbulkan, dan ternyata sekali Abdullah merupakan seorang pemuda yang bijak dan berfikiran tinggi menjangkau usianya yang masih muda. Namun, segala itu hikmah itu bukanlah datang secara tiba-tiba, sebaliknya, Abdullah sememangnya seorang yang sangat rajin dan terkun dalam pengajian ilmu baik sewaktu hayat Rasulullah mahupun selepas kewafatan baginda

Selama hayatnya bersama Nabi, Abdullah tidak pernah ketinggalan apapun majlis bersama Nabi dan dia sangat komited dan tekun mengingati setiap perkataan yang diucapkan oleh NabiSetelah Nabi s.a.w. wafat, Abdullah akan berhati-hati untuk pergi berjumpa sebanyak mungkin sahabat, terutamanya para sahabat yang mengenali Nabi lebih lama dan belajar beliau akan belajar daripada mereka apa yang diajarkan Nabi kepada sahabat-sahabat tersebut. Setiap kali beliau mendengar bahawa seseorang tahu sebuah hadis Nabi saw yang dia tidak tahu dia akan pergi dengan cepat untuk mengetahui hadis tersebut dan mencatatnya. Beliau sentiasa memastikan bahawa apa jua yang didengarnya dari Nabi adalah benar dan sahih dan beliau sentiasa menyemaknya dengan rekodnya yang lain. Malah, beliau akan pergi mencari sebanyak 30 orang sahabat semata-mata untuk mensahihkan sesuatu perkara.

Abdullah sendiri menceritakan apa yang dilakukan olehnya apabila beliau mendengar suatu hadis yang diketahui oleh seorang sahabat yang tidak diketahui oleh beliau. "Ketika mendengar itu, aku pergi kepadanya pada waktu petang ketika dia sedang tidur. Aku menebar jubahku di depan pintu. Angin meniup debu padaku (sewaktu aku duduk menunggu dia). Jika aku berharap aku bisa mendapatkannya. Jika aku meminta izin untuk masuk pasti dia telah memberikan izin. Tapi aku lebih suka menunggunya sehingga dia benar-benar segar. Setelah keluar dari rumahnya dan melihat diriku dalam keadaan itu beliau berkata: "Wahai sepupu Nabi! Apa yang terjadi dengan anda? Jika anda memanggilku, aku akan datang untukmu." Aku membalas,"Akulah yang harus datang kepadamu, kerana pengetahuan itu perlu dicari, itu tidak hanya datang kepada kita" kataku. Aku bertanya kepadanya tentang hadis dan belajar dari padanya. "

Demikianlah betapa dedikasinya Abdullah yang sentiasa akan bertanya dan bertanya dan terus bertanya tanpa jemu-jemu semata-mata untuk mengumpulkan maklumat tentang kata-kata Nabi. Beliau akan sentiasa menyemak semua maklumat yang dikumpulkannya.

Abdullah Ibnu Abbas bukan sahaja berpengatahuan tinggi dalam koleksi hadis. Malah beliau juga sangat rajin untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang. Beliau sangat mengagumi sahabat seperti Zaid bin Thabit, iaitu seorang perakam wahyu, hakim dan ahli hokum yang terkemuka di Madinah.

Masruq bin Al-Ajda berkata tentang beliau: "Setiap kali aku melihat Ibnu Abbas, aku akan berkata: Dia adalah manusia yang paling tampan. Ketika ia bicara, aku akan berkata: Dia adalah manusia yang paling fasih. Dan ketika dia memegang sebuah perbualan Aku akan berkata: Dia adalah orang yang paling berpengetahuan."

Khalifah Umar bin Al-Khattab sering mendapatkan nasihat tentang masalah-masalah penting negara dan menggambarkan dia sebagai "orang muda yang berfikiran matang".

Saad bin Abi Waqqas menggambarkan dia dengan kata-kata ini: "Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih cepat dalam memahami, Siapa Seandainya lebih banyak pengetahuan dan hikmat yang lebih besar daripada Ibnu Abbas. Aku telah melihat Umar memanggilnya untuk membicarakan masalah-masalah sulit di hadapan veteran Badar
dari antara orang-orang Ansar dan Muhajirin. Ibnu Abbas akan berbicara dan Umar tidak akan mengabaikan apa yang dia katakan."

Demikianlah kualiti-kualiti yang akhirnya membuatkan Abdullah bin Abbas dikenali sebagai "orang terpelajar dari umat ini".

Tidak cukup dengan mengumpulkan ilmu pengetahuan, Abdullah merasakan beliau mempunyai kewajipan terhadap umat Islam untuk mendidik mereka yang mencari pengetahuan. Maka beliau tekun mengajar orang lain dan rumahnya seolah-olah bertukar menjadi university yang menkhususkan satu-satu bidang dan gurunya adalah beliau. Rumah beliau sentiasa sahaja penuh dengan orang ramai yang ingin menuntut ilmu dari beliau.

Salah seorang sahabat beliau menggambarkan pemandangan khas di hadapan rumahnya: "Aku melihat orang-orang berkumpul di jalan-jalan menuju rumah sampai hampir tidak ada ruang di hadepan rumahnya”

Demikianlah dia sifat seorang sahabat Rasulullah s.a.w. yang agung yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk kepentingan Islam, tanpa mengharapkan apa-apa ganjaran sedikit pun.

Sebenarnya banyak lagi kisah-kisah menarik mengenai Abdullah ibn Abbas ini, terutama sekali sewaktu pemerintahan Khalifah Ar-Rasyidin, di mana beliau banyak kali terlibat secara langsung dalam menyelesaikan banyak konflik dan pergelutan.

Marilah kita mengambil seberapa banyak pengajaran dari kisah-kisah insan yang agung ini. Semoga Allah sentiasa merahmati para sahabat Rasulullah s.a.w.

Kamu Dulu.. Kamu Kini..

Kamu dulu si mudatsir,

Lalu hidayah datang bertamu,

Bersinar cahaya dalam qalbu,

Membuka sebuah lembaran baru,

Dakwahmu menembusi pintu-pintu,

Tarbiyyahmu menyuluh hati para mad’u,

Jihadmu menggegar segenap penjuru,

Hari ke hari, minggu ke minggu,

Tak pernah kenal jemu.Kamu dulu si muzammil,

Lalu Dia timbulkan rasa izzah,

Kembali jiwamu menjadi cerah,

Harimu dilengkapi mutabaah ibadah,

Malammu dihiasi tahajjud nan indah,

Akhlaqmu dilengkapi dengan as-sunnah,

Bibirmu sentiasa basah dengan zikrullah,

Lidahmu bergetar dengan alunan kitabullah,

Menjadi penguat jalan yang jauh dan payah.Kamu dulu si mudatsir,

Kamu dulu si muzammil,

Selimutmu kini telah jauh kamu campakkan,

Demi mengejar satu tujuan,

Merasai syurga bertemu Tuhan.


Azizul Salehudin

Karla Trida 663

01:24 a.m.