Oleh : Abu Hamzah

Alhamdulillah, diskusi ilmu jumaat lepas yang berlaku serentak di Hradec Kralove dan Prague berjalan lancar. InshaAllah, semoga apa yang dikongsikan, apa yang dibincangkan dapat memberi kefahaman kepada kita dalam kerangka kita meniti jalan-jalan menuju kepadaNya.


Untuk manfaat semua, di sini kami ringkaskan sebahagian daripada isi-isi penting perbincangan yang lepas:

1) Mukaddimah - Tazkirah ayat surah al-A'araf, 138 berkenaan dengan kemuliaan Islam berbanding dengan semua cara hidup yang lain. Penting untuk kita berasa izzah dengan agama kita dan berusaha untuk mempraktiknya sedaya upaya walaupun di tempat-tempat seperti di Czech Republic.


2) Persoalan ' purpose of life ' adalah titik permulaan penting dalam kerangka seseorang itu menyedari tentang hakikat perlu kembali kepada tuhan.


3) Ia merupakan fitrah bagi seorang insan untuk mencari sebuah kuasa yang dipercayai dapat mempengaruhi urusan kehidupannya. Kerana itu kita melihat kebanyakan manusia dimuka bumi hari ini beragama. Namun, timbul kerosakan dalam perasaan ingin beragama apabila manusia menggunakan akal fikiran masing - masing untuk mentafsir mengenai zat-zat tuhan. Dengan itu kita melihat pelbagai jenis "imej-imej rekaan" yang dianggap sebagai tuhan.


4) Hasil dari tafsiran terhadap fitrah tersebut, maka sebahagian manusia juga mereka ritual-ritual yang mereka anggap sebagai 'ibadah' demi mengibadahi zat-zat tuhan yang mereka reka.


5) Dengan itu, Islam melarang kita daripada memperkatakan mengenai Allah dan melakukan ibadah-ibadah melainkan ia bersumberkan dari Allah sendiri. Yakni dengan perantaraan seorang Rasul. Agama memerlukan petunjuk dari tuhan, tidak boleh direka dan diperkata oleh manusia menurut akal mereka sendiri. 2 perkara ini menjadi asas yang penting dalam akidah seorang Muslim. Maka itulah tanggungjawab seorang Rasul. Membawa mesej dari Tuhan.


6) Tanpa kehadiran seorang Rasul yang membawa wahyu serta bukti /mukjizat / al-aayat dari Allah Yang Maha Esa, manusia akan terdedah kepada pelbagai 'claim' tentang tuhan dan ini akan menyebabkan pegangan kepada pelbagai bentuk ajaran sesat.


6) Soroton kembali kepada zaman Quraisy. Keadaan masyarakat Quraisy pada ketika itu sememangnya mempercayai bahawa Allah itu Tuhan. Namun masalah bagi mereka ialah mereka mensyirikkan Allah. Maka itulah antara tugas utama para Rasul berdasarkan ayat 36, surah al-Nahl.


7) Allah memberi tanda-tanda ( al-aayat atau Signs ) untuk membantu manusia mengenali tuhannya, dan tanda-tanda ini boleh dibahagikan kepada kategori ayat yang dilihat dan ayat yang dibaca. Ayat-ayat yang dilihat ialah yang terdapat pada alam ini dan apa yang kita namakan sebagai 'intelligent design' manakal ayat yang dibaca ialah apa yang terdapat di dalam al-Quran yang mana apabila kita membacanya membawa kita mengingati Allah.


8) Kesimpulan, manusia perlu kembali kepada Allah setelah menyedari dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Setiap manusia perlu menunaikan tujuan hidupnya dan mencapai 'gol' kita.

Wallahua'alam


Ikuti rakaman diskusi ilmu tersebut. Maaf, atas masalah teknikal sebahagian daripada rakaman telah hilang dan tidak dapat dikongsi. Untuk makluman, diskusi tersebut dijalankan dalam bentuk informal.MMT.mp3 -