Jaulah Winter kembali lagi. Misi kali ini adalah menghayati perjuangan tentera Fatih!

Inshaallah Jaulah Winter kali ini akan membawa anda ke Istanbul, Turkey. Bekas ibu kota Rome Timur yang dahulunya dikenali dengan nama Constantinople. 

Bebasnya Constantinople ke tangan Sultan Muhammad al-Fatih telah membenarkan sabda Rasulullaah s.a.w.:

“Sesungguhnya Costantinople itu pasti akan dibuka. Sebaik-baik ketua adalah ketuanya, dan sebaik-baik tentera adalah tenteranya”


Ayuh kita hayati kehebatan Muhammad al-Fatih!


23-27 Disember 2010

Tarikh tutup penyertaan 25 November 2010

Untuk pertanyaan sila hubungi:
Hakha (775605393) atau email muhammadhafiz0206@yahoo.co.uk

Hayati Perjuangan Tentera Fatih!